Construction of filling stations and complete industrial plants

From the start of its business activity to the end of 2013 ACIS s.r.o. participated in construction of 312 fuel filling stations, whereby in 25 of them as the major supplier, pressure filling system was installed in 98 filling stations, 87 steel over-claddings of dispensing site were delivered and installed, fuel dispensers were delivered and installed in more than 100 filling stations. During past few years we have supplied emergency storage tanks to 163 filling stations, to VW and PSA premises we have installed dispensing and filling system of operation liquids, during past 5 years we have constructed 23 fuel management systems for diesel generators, we have performed complete management systems to link the diesel generators with SEPS system with the aim to deliver supplementary services, we have constructed two new locomotive filling sites for Cargo Slovensko company, we have performed fuel management system for large data centres and shopping centres.


Abbr. Delivery description Abbr. Delivery description
VDS Superior construction supplier RJ Pressure refuel system RED JACKET
TR Distribution technology systems – machinery ET Electrical installations for technological portion of the construction
RS Filling station control system KM Compressor AGRE, Metapol
VS Fuel dispensers SB Interior vacuum cleaner VACUS, Metapol
HC Continuous level gauging HECTRONIC, VR, SS GL Steel cladding over the dispensing site
ASF Indication of fuel pipes and tanks type ASF, SGB FW Pipe system Brugg Rohrsystem

Rok 2013

Miesto Popis dodávky
ČS SHELL Nitra Krškany VS, HC, ASF, KM, GL
ČS SHELL Trnava Nobelova výmena VS, dopnenie 5. produktu, rekonštrukcia kiosku
ČS SHELL Vranov nad Topľou výmena VS
ČS SHELL Partizánske výmena VS
ČS SHELL Slovensko čistenie nádrží na 21 ČS
ČS Slovnaft Zvolen Rákoš TR - výmena potrubných rozvodov
ČS Slovnaft Martin Sever TR - výmena potrubných rozvodov
ČS AGIP Hlohovec TR, VS, HC, ASF, ET, KM, SB
ČS Lukoil Bratislava Rybničná TR, VS, HC, ASF, ET, KM, SB, GL
ČS Podhájska TR, VS, HC, ASF, ET, KM, SB
ČS Gulf Liptovský Mikuláš TR, VS, HC, ASF, ET, KM, SB, GL
DC BA Kopčianska II. etapa TR, ASF - palivové hospodárstvo pre dieselagregáty
ČS OMV Ružomberok TR - havarijná nádrž
ČS Klacska Senec TR, VS, HC, ASF
ČS Dr. Richards Bratislava TR, VS, HC
Phoenix Zeppelin-Lidl Prešov TR - palivové hospodárstvo pre dieselagregát

Rok 2012

Miesto Popis dodávky
ČS SHELL Malacky VS, HC, ASF, KM, SB, GL
ČS SHELL Lamačská Brána TR, VS, HC, ASF, ET, KM, SB, GL
ČS SHELL Ružomberok TR, VS, HC, ASF, KM, SB
ČS SHELL Dubnica nad Váhom TR, VS, HC, ASF, ET, KM, SB, GL
ČS SHELL Žilina Strážov TR, VS, HC, ASF, ET, KM, SB, GL
ČS SHELL Strečno TR, VS, HC, ASF, ET, KM, SB, GL
ČS SHELL Bardejov TR, VS, HC, ASF, KM, SB, GL
ČS SHELL Červeník 2 VDS, TR, ASF
ČS SHELL Bratislava Panónska VS, HC
ČS SHELL Trenčín VS - výmena VS
ČS OMV BA Lamač 2 VDS, TR - havarijná nádrž
ČS OMV BA Račianska ARAL VDS, TR - havarijná nádrž
ČS OMV BA Vajnorská 62 VDS, TR - havarijná nádrž
ČS OMV BA Vajnory TRANSPETROL VDS, TR - havarijná nádrž
ČS OMV NR 2 Bratislavská VDS, TR - havarijná nádrž
ČS OMV NR 3 Novozámocká VDS, TR - havarijná nádrž
ČS ČS OMV NR 4 Bratislavská AVANTI VDS, TR - havarijná nádrž
ČS ČS OMV NZ VDS, TR - havarijná nádrž
ČS OMV KE 4 Barca VDS, TR - havarijná nádrž
ČS OMV Zeleneč VDS - tlaková kanalizácia
ČS LUKOIL Pálenisko Slovnaftská VS - výmena VS
ČS Špedičný terminál GEIS Zvolen VS, HC, ASF
ČS DAPAX Malacky TR, VS, HC, ASF, ET, KM, SB, GL
ČS V.D.O. Karlove Vary VS
ČS V.D.O. Ostrov nad Ohří VS
ČS Slovnaft Banská Bystrica Jakub TR - havarijná nádrž
Phoenix Zeppelin-Vodohospodárske stavby TR - palivové hospodárstvo pre dieselagregát
Phoenix Zeppelin-PPC Prostéjov TR - palivové hospodárstvo pre dieselagregát

Rok 2011

Miesto Popis dodávky
ČS TESCO BA Zlaté Piesky TR, HC, ASF, SB, KM - technológia ČS
ČS OMV Tekovské Nemce pravá strana TR, RS, VS, ASF, RJ ET, KM, GL, FW, AdBlue
ČS OMV Tekovské Nemce ľavá strana TR, RS,VS, ASF, RJ ET, KM, GL, FW, AdBlue
OMV BA Podunajské Biskupice 2 TR - havarijná nádrž
OMV Nové Mesto nad Váhom TR - havarijná nádrž
OMV Dunajská Streda TR - havarijná nádrž
OMV BA Podunajské Biskupice 1 TR - havarijná nádrž
OMV BA Pri Seči TR - havarijná nádrž
OMV Partizánske TR - havarijná nádrž
OMV Dolný Štál TR - havarijná nádrž
OMV Slovenské Nové Mesto TR - havarijná nádrž
OMV Spišská Nová Ves TR - havarijná nádrž
ČS OMV Tôň VS - výmena VS
ČS Shell Levice VS, HC, ASF, KM, SB, GL - technológia ČS a oceľová konštrukcia
ČS SHELL Ivachnová VS, HC, ASF, KM, SB - technológia ČS
ČS SHELL Žilina, Hričovská VS - výmena VS
ČS SHELL BA Karloveská VS - výmena VS
ČS LUKOIL Sučany VS - výmena VS
ČS LUKOIL Pálenisko Slovnaftská VS - výmena VS
ČS LUKOIL Vrakunská VS - výmena VS
ČS LUKOIL Hrádok AdBlue kontajner
ČS Slovnaft BA Dolnozemská I. TR - havarijná nádrž
ČS Slovnaft BA Dolnozemská II. TR - havarijná nádrž
ČS Slovnaft NR Baničová TR - havarijná nádrž
ČS Slovnaft ZV Tulská TR - havarijná nádrž
ČS Slovnaft Stropkov VDS - manipulačná plocha
ČS R1 Nitra západ Selenec VS, HC, ASF - technológia ČS
ČS Vrtižer Diaľnica D1 SSÚD VS, HC, ASF - technológia ČS
GTS Slovakia TR, ASF - palivové hospodárstvo pre dieselagregáty
DC BA Kopčianska ROSS VDS, TR, ASF, RJ, ET - palivové hospodárstvo pre dieselagregáty
LPS BA Letisko TR, ASF, RJ, ET - palivové hospodárstvo pre dieselagregáty
DC Orange TR, ASF, RJ, ET - palivové hospodárstvo pre dieselagregáty
DA Venezuela TR - palivové hospodárstvo pre dieselagregáty
Mikušovce VPS TR - havarijná nádrž

Rok 2010

Miesto Popis dodávky
ČS OMV M6 GERESD I. a II. dodávka klimatizačných a chladiacich jednotiek
ČS OMV Bratislava Rožňavská VDS, TR - havarijná nádrž, indikácia
ČS OMV Bratislava Gagarinova VDS, TR - havarijná nádrž, indikácia
ČS OMV Bratislava Lamač I VDS, TR - havarijná nádrž, indikácia
ČS OMV Prešov I VDS, TR, HC, ASF, - rekonštrukcia technológie ČS, havarijná nádrž
ČS OMV Prešov II VDS, TR - havarijná nádrž, indikácia
ČS OMV Martin I VDS, TR - havarijná nádrž, indikácia
ČS SHELL Sereď VS, HC, ASF, KM, SB, GL - technológia ČS a oceľová konštrukcia
ČS SHELL Senec VS, HC, ASF, KM, SB, GL - technológia ČS a oceľová konštrukcia
ČS LUKOIL Prievidza VS, TR - výmena výdajných stojanov a úprava technolog. rozvodov
ČS LUKOIL Košice Dargovských hrdinov výmena prejazdných poklopov na nádržiach PHM
ČS Slovnaft Bratislava Dvory IV VDS, TR - havarijná nádrž, indikácia
ČS Slovnaft Bratislava Dvory IV VDS - prípojka vody
ČS Slovnaft BA Podunajské Biskupice I VDS - rekonštrukciaTČ a vjazdu na ČS, havarijná nádrž, indikácia
ČS Slovnaft Žiar nad Hronom výmena prejazdných poklopov na nádržiach PHM
ČS AGIP Eni Banská Bystrica Rudlovská TR, HC, ASF, KM, SB - technológia ČS
ČS Felbermayr Bratislava VDS, TR, VS, HC, ASF, GL - technológia ČS a oceľová konštrukcia
Cargo Slovakia Depo Košice TR, VS, HC, ASF - čerpanie nafty, havarijné a skladovacie nádrže
Johns Manville Trnava stáčacie plochy, havarijné a skladovacie nádrže
Slovak Telecom - Phoenix Zeppelin TR, ASF - palivové hospodárstvo pre dieselagregáty
WV BA - Phoenix Zeppelin TR - palivové hospodárstvo pre dieselagregát
ČS CRT Eurotruck Ilava VDS, TR, VS, HC, ASF - technológia ČS

Rok 2009

Miesto Popis dodávky
Cargo Slovakia Depo Bratislava TR, VS, HC, ASF - čerpanie nafty, havarijné a skladovacie nádrže
ČS OMV Jarovce I TR, VS, HC, ASF, ET - doplnenie technológie AdBlue
ČS OMV Bratislava Lamač I projektová dokumentácia pre SP a IČ
ČS OMV Bratislava Rožňavská projektová dokumentácia pre SP a IČ
ČS OMV Bratislava Gagarinova projektová dokumentácia pre SP a IČ
ČS OMV Považská Bystrica projektová dokumentácia pre SP a IČ
ČS OMV Žilina Vysokoškolákov projektová dokumentácia pre SP a IČ
ČS OMV Prešov I projektová dokumentácia pre SP a IČ
ČS OMV Považská Bystrica VDS, TR, ASF, ET - rekonštrukcia ČS
ČS OMV Trenčín TR, HC, ASF, ET - havarijná nádrž, indikácia
ČS LUKOIL Bratislava Slovnaftská VDS, TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
ČS LUKOIL Bratislava Dúbravka VDS, TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
ČS LUKOIL Košice Dargovských hrdinov VDS, TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
ČS SHELL Štvrtok na Ostrove GL - Oceľová konštrukcia nad výdajnou plochou
ČS SHELL Svätý Jur TR, VS, HC, ASF, KM, SB, GL - technológia ČS a oceľová konštrukcia
ČS Slovnaft Gabčíkovo HN TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
ČS Slovnaft N. Zámky Komárňanská havarijná nádrž - indikácia Site Sentinel
ČS Slovnaft Veľký Meder Bratislavská TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
ČS Slovnaft Nitra Drážovská havarijná nádrž - indikácia Site Sentinel
ČS Slovnaft Nitra Krškany havarijná nádrž - indikácia Site Sentinel
ČS Slovnaft Bošany havarijná nádrž - indikácia Site Sentinel
ČS Slovnaft Prievidza Necpaly havarijná nádrž - indikácia Site Sentinel
ČS Slovnaft Dunajská Streda Bratislavská TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
ČS Slovnaft Partizánske Nitrianska TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
ČS Slovnaft Trenčín Zamarovce TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
ČS Slovnaft Velký Krtíš Boženy Nemcovej havarijná nádrž - indikácia Site Sentinel
ČS Slovnaft Slovenské Ďarmoty havarijná nádrž - indikácia Site Sentinel
ČS Slovnaft Velký Krtíš Lučenecká havarijná nádrž - indikácia Site Sentinel
ČS Slovnaft Svidník TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
SEPS Levice TR, ASF - palivové hospodárstvo pre dieselagregáty
SEPS Moldava nad Bodvou TR, ASF - palivové hospodárstvo pre dieselagregáty
SEPS Sučany TR, ASF - palivové hospodárstvo pre dieselagregáty
EUROVEA Bratislava TR, HC, ASF, ET - palivové hospodárstvo pre dieselagregáty
SPP KS 01 Veľké Kapušany TR - palivové hospodárstvo pre dieselagregáty
ŽSR - elektroúsek BA Východ TR, VS, HC, ASF - čerpanie nafty, havarijné nádrže, olejové hosp.
VW Bratislava TR, ASF, ET - sklad prevádzkových kvapalín
ENEL Vojany ASF - indikácia tesnosti nádrží
SPP KS 03 Veľké Zlievce TR - palivové hospodárstvo pre dieselagregáty

Rok 2008

Čerpacia stanica Popis dodávky
OMV Zeleneč doplnenie technológie AdBlue
OMV Košice Južné nábrežie doplnenie technológie AdBlue
OMV Badín doplnenie technológie AdBlue
OMV Martin Košťany doplnenie technológie AdBlue
OMV Badín rekonštrukcia ČS projekt a inžinierska činnosť, VDS, TR, ET
OMV Dolná Streda VDS rekonštrukcia kiosku
OMV Bratislava Jarovce II TR, RS, ASF, RJ ET, KM, GL, FW, AdBlue
OMV Košice Moldavská TR - havarijná nádrž
OMV Bratislava Jarovce I VDS rekonštrukcia kiosku
Slovnaft Senec Trnavská rekonštrukcia ČS, VDS, TR
Slovnaft Bratislava Herlianska rekonštrukcia ČS, VDS, TR
Slovnaft Bratislava Amer. nám. rekonštrukcia ČS, VDS, TR
Slovanft Dubnica nad Váhom rekonštrukcia ČS, VDS, TR
Slovnaft BA Zlaté Piesky TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
Slovnaft BA Korytnická TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
Slovnaft BA Tomašíkova TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
Slovnaft BA Prievozská TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
Slovnaft Šahy TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
Slovnaft B.Bystria Kremnička indikácia Site Sentinel
Slovnaft B. Bystrica Partizánska indikácia Site Sentinel
Slovnaft Zvolen Neresnícka indikácia Site Sentinel
Slovnaft Blatná na Ostrove TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
Slovnaft Bánovce nad Bebravou TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
Slovnaft Dolná Streda TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
Slovnaft Galanta Šalská TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
Slovnaft BA Schn. Trnavského TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
Slovnaft BA Púchovská TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
Slovnaft BA Vajnorská TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
Slovnaft Komárno Bratislavská indikácia Site Sentinel
Slovnaft Komárno Novozámocká indikácia Site Sentinel
Slovnaft Dunajská Streda Bratislavská TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
Slovnaft Nové Zámky Výpalisko indikácia Site Sentinel
Slovnaft Šamorín Bratislavská TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
Slovnaft Nové Zámky Nitrianska indikácia Site Sentinel
Slovnaft Štúrovo Železničný rad TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
Slovnaft Štúrovo Komenského TR - havarijná nádrž, indikácia Site Sentinel
TESCO Beckov TR, HC, ASF
TESCO Martin TR, HC, ASF, SB, KM
LUKOIL Hrádok D 1 RJ, KM, GL
SHELL Kútniky GL
EMPIRIA Piešťany dobudovanie havarijnej nádrže
POLIECO Gbely sklad a výdaj PHM, havarijná nádrž, VS a TA
HOLCIM dobudovanie havarijnej nádrže - 2 ks
AS 24 Prešov VS a tankovací automat
MV SR Topoľčianky rekonštrukcia skladu PHM, trafostanice a nádrže
Copyright 2013 - 2014 © ACIS s.r.o.