Contacts

Tokheim Acis Slovakia s.r.o.

ID no.: 31 345 476, VAT ID no.: SK2020319246
The company is registered in the Commercial Registry of the County Court
Bratislava I., Section Sro, Insert no. 4622/B

Seat of the company

Tokheim Acis Slovakia s.r.o.
Pasienková 7B
SK – 821 06 Bratislava

Contact to the headquarter of the company

Call Centre
Tel: +421 2 4020 6666
Fax: +421 2 4552 6777
E-mail: servis@tokheim.sk

Front office
Tel: +421 2 4020 6660
Fax: +421 2 4552 6333
E-mail: office@tokheim.sk

Representatives of the company

Ing. Alexander Kizek – Chief Executive Officer and Head of Construction Department
E-mail: akizek@tokheim.sk

Ing. Martin Červenák – Head of Maintenance Department
E-mail: mcervenak@tokheim.sk

Ing. Iveta Šrubařová – Head of Financial Department
E-mail: isrubarova@tokheim.sk

Ľuboš Ryšánek – vedúci oddelenia nákupu
E-mail: lrysanek@tokheim.sk

Ing. Andrej Valovič – vedúci oddelenia stavieb
E-mail: avalovic@tokheim.sk

Maintenance sites of the company

Bratislava
Lipová pri Nových Zámkoch
Dubnica nad Váhom
Prešov
Copyright 2013 - 2014 © ACIS s.r.o.