Tokheim Acis Slovakia – filling stations and industrial constructions

Performing construction engineering – construction and service of fuel filling stations, storage rooms and their technical equipment, installation and service of electrical sanitary equipment of filling stations

Call Centre

Tel. no.: +421 2 4020 6666

News

Spustenie novej webowskej stránky spoločnosti ACIS
Dňom 13. januára bola sprístupnená nová stránka spoločnosti ACIS s.r.o. ako člena skupiny TOKHEIM
13.1.2014
Copyright 2013 - 2014 © ACIS s.r.o.