Certifikáty Politika Profil

Profil spoločnosti

Spoločnosť bola založená podpisom "Spoločenskej zmluvy" pod názvom Kutscha spol. s r.o. 27. júna 1991 v Prahe . Jediným spoločníkom tejto spoločnosti bol Fritz Kutscha GmbH, Salzburg, Rakúsko

Po rozdelení Československej federatívnej republiky bola založená spoločnosť Kutscha spol. s r.o. na Slovensku dňa 29. marca 1993.

Dňa 18. februára 1997 prišlo ku zmene obchodného mena spoločnosti na Raab Karcher technika čerpacích staníc spol. s r.o. a zmena spoločníka na Raab Karcher Tankstellentechnik GmbH, Salzburg, Rakúsko

Dňa 25. januára 1999 prišlo ku zmene spoločníka na Raab Karcher Tankstellentechnik GmbH, Hamburg, Nemecko

Dňa 10. júla 2001 prišlo ku zmene spoločníka na spoločnosť Deam a.s.

Dňa 6. novembra 2001 prišlo ku zmene obchodného mena spoločnosti na ACIS s.r.o.

Dňa 16. júla 2010 sa stal väčšinovým 80% vlastníkom spoločnosti TOKHEIM Holding GmbH, Mníchov, Nemecko

Dňa 12. 3. 2013 sa stal TOKHEIM Holding GmbH, Mníchov, Nemecko 100% vlastníkom spoločnosti.

Dňa 14. 5. 2014 prišlo ku zmene obchodného mena spoločnosti na Tokheim Acis Slovakia s.r.o.

  • Prehľad činností firmy je podrobne vyšpecifikovaný vo výpise z obchodného registra vložka č.4622/B.
  • Spoločnosť sa zaoberá predovšetkým činnosťami v oblasti výstavby a servisu
  • Hlavnými oblasťami je výstavba a servis čerpacích staníc pohonných hmôt, elektroinštalácia a revízie, defektoskopia
  • Firma Raab Karcher sa dohodla so svojimi sesterskými spoločnosťami v Čechách, Maďarsku, Rusku a Rakúsku na ďaľšej spolupráci a zmene obchodného mena na ACIS spol.s.r.o. Pod týmto menom budeme ponúkať spoločné služby pre olejárske spoločnosti a potencionálnych zákazníkov v Európe .
  • Naša firma na slovenskom trhu zaujíma vedúcu pozíciu vo svojom obore a dosiahli sme certifikáciu ISO 9001:2000, ktorej udelenie bolo 24. mája 2004.
  • Naša firma dbá na ochranu zdravia a bezpečnosť svojich zamestnancov s cieľom zamedziť úrazom na pracovisku. Dosiahli sme certifikáciu OHSAS 18001:1999, ktorej udelenie bolo 12. mája 2006. Nový certifikát ISO 9001:2008 a OHSAS 18001:2007 sme dosiahli 12. mája 2009.
  • Spoločnosť taktiež získala certifikát v oblasti environmentálneho manažmentu v podľa normy ISO 14001:2004 a to 12. mája 2012
Copyright 2013 - 2014 © ACIS s.r.o.