Kontakty

Tokheim Acis Slovakia s.r.o.

IČO: 31 345 476, IČ DPH: SK2020319246
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 4622/B

Sídlo spoločnosti

Tokheim Acis Slovakia s.r.o.
Pasienková 7B
SK – 821 06 Bratislava

Kontakt na centrálu spoločnosti

Call Centrum
Tel: +421 2 4020 6666
Fax: +421 2 4552 6777
E-mail: servis@tokheim.sk

Sekretariát spoločnosti
Tel: +421 2 4020 6660
Fax: +421 2 4552 6333
E-mail: office@tokheim.sk

Zástupcovia spoločnosti

Ing. Alexander Kizek – konateľ a vedúci úseku výstavby
E-mail: akizek@tokheim.sk

Ing. Martin Červenák – prokurista a vedúci úseku servisu
E-mail: mcervenak@tokheim.sk

Ing. Iveta Šrubařová – prokurista a vedúca ekonomického úseku
E-mail: isrubarova@tokheim.sk

Ľuboš Ryšánek – vedúci oddelenia nákupu
E-mail: lrysanek@tokheim.sk

Ing. Andrej Valovič – vedúci oddelenia stavieb
E-mail: avalovic@tokheim.sk

Servisné strediská spoločnosti

Bratislava
Lipová pri Nových Zámkoch
Dubnica nad Váhom
Prešov
Copyright 2013 - 2014 © ACIS s.r.o.