Tokheim Acis Slovakia - čerpacie stanice a priemyselné stavby

vykonávanie inžinierskych stavieb - výstavba a servis čerpacích staníc pohonných látok, skladov a ich technických zariadení, montáž a servis elektrických sanitárnych zariadení čerpacích staníc

Call Centrum

Tel: +421 2 4020 6666

Aktuality

Zmena obchodného mena spoločnosti
Dňa 14.5.2014 sme zmenili obchodné meno spoločnosti Acis s.r.o. na Tokheim Acis Slovakia s.r.o. Predmet činnosti spoločnosti sa nemení.
14.5.2014
Výstava Uniti Expo
V dňoch 3-5 Júna 2014 sa Tokheim zúčastní medzinárodnej výstavy Uniti Expo v Stuttgarte, zameranej na technológiu čerpacích staníc. Pre viac informácií navštívte : www.uniti-expo.de/en
28.4.2014
Spustenie novej webowskej stránky spoločnosti ACIS
Dňom 13. januára bola sprístupnená nová stránka spoločnosti ACIS s.r.o. ako člena skupiny TOKHEIM
13.1.2014
Copyright 2013 - 2014 © ACIS s.r.o.